ژرماک / Zhermack

ژرماک / Zhermack

ژرماک / Zhermack

گروه ژرماک / Zhermack ارائه دهنده بین المللی مواد و راه حل های پیشرفته برای بخش های دندانپزشکی، صنعتی و سلامت است. ژرماک که در سال 1981 تأسیس شد، امروز بخشی از شرکت چندملیتی “Dentsply Sirona” با شعبه‌ ای در آلمان و نمایندگان محلی در سراسر جهان میباشد.