نمایش دادن همه 3 نتیجه

کن کاغذی تری بست

کن کاغذی تری بست کن کاغذی در دسته بندی اندودانتیکس دندانپزشکی قرار دارد که از جنس کاغذ و به شکل

کن کاغذی گاپا

کن کاغذی گاپا انعطاف پذیر به منظور کاربرد  آسان شکل یکنواخت اندازه ها و نوع ها دارای دقت بالا راهنماهای

کن کاغذی متا

کن کاغذی متا که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مواد مایع موجود در کانال ریشه استفاده می